ทำแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์การทำ E-portfolio แฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ แบ่งเนื้อหาทำเว็บไซต์ ได้ดังนี้ profile ประวัติส่วนตัว และครอบครัว education ด้านการศึกษา activities กิจกรรม certificate เกียรติบัตร …

งานออนไลน์ , ทำแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์