ราชกิจจาฯ ประกาศ ขายของออนไลน์ ห้ามแจ้งราคาผ่านอินบ็อกซ์ ไม่แจ้งในโพสต์ ปรับสูงสุด 1 หมื่นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ.

ขายของออนไลน์ , ราชกิจจาฯ ประกาศ ขายของออนไลน์ ห้ามแจ้งราคาผ่านอินบ็อกซ์ ไม่แจ้งในโพสต์ ปรับสูงสุด 1 หมื่น