#ธรรมะวัดป่า

๐๐๐ ช่องทางการติดตาม ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐
 
 - แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://bit.ly/30QS5c6
- ไลน์ : https://lin.ee/vmX0w4O
 ไอดี :  @ehd1733j

" ธรรมะ วัดป่า " เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม
  
 เผยแผ่ธรรมะ คำสอน การปฏิบัติธรรม 
ฝึกสมาธิ ฝึกภาวนา ฝึกกรรมฐาน 
ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และอริยสงฆ์สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นสู่พระนิพพาน 

รวมทั้งอานิสงส์บุญจาก การให้ทาน การรักษาศีล 
การเจริญภาวนา ที่ถูกต้องเพื่อความสุขความหลุดพ้น
จากกิเลส จากกองทุกข์ทั้งหลาย 
จากการได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จนพ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลาย 

ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความศรัทธา 
ที่ได้เข้ามารับฟังธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ 
จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติธรรมทุกท่านจงมี 
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญทั้งในทางโลก 
ทั้งในทางธรรม คิดหวังสิ่งใดที่ดีงามที่เป็นบุญกุศล 
ขอให้สำเร็จดังใจปราถนาทุกประการเทอญ
ใจใกล้ธรรม นำพาสู่ความสุข หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
YouTube Video VVVjYVRDMmlHcHNVQ0todS1zSVpzTkxRLmgwcjd1amFoTVY4
ใจใกล้ธรรม นำพาสู่ความสุข หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
#ธรรมะวัดป่า

๐๐๐ ช่องทางการติดตาม ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐
 
 - แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://bit.ly/30QS5c6
- ไลน์ : https://lin.ee/vmX0w4O
 ไอดี :  @ehd1733j

" ธรรมะ วัดป่า " เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม
  
 เผยแผ่ธรรมะ คำสอน การปฏิบัติธรรม 
ฝึกสมาธิ ฝึกภาวนา ฝึกกรรมฐาน 
ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และอริยสงฆ์สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นสู่พระนิพพาน 

รวมทั้งอานิสงส์บุญจาก การให้ทาน การรักษาศีล 
การเจริญภาวนา ที่ถูกต้องเพื่อความสุขความหลุดพ้น
จากกิเลส จากกองทุกข์ทั้งหลาย 
จากการได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จนพ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลาย 

ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความศรัทธา 
ที่ได้เข้ามารับฟังธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ 
จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติธรรมทุกท่านจงมี 
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญทั้งในทางโลก 
ทั้งในทางธรรม คิดหวังสิ่งใดที่ดีงามที่เป็นบุญกุศล 
ขอให้สำเร็จดังใจปราถนาทุกประการเทอญ
ภาวนา พุท โธ ให้จิตสงบ ร่มเย็น หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
YouTube Video VVVjYVRDMmlHcHNVQ0todS1zSVpzTkxRLjlKX1hkd3hMWDU0
ภาวนา พุท โธ ให้จิตสงบ ร่มเย็น หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
#ธรรมะวัดป่า

๐๐๐ ช่องทางการติดตาม ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐
 
 - แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://bit.ly/30QS5c6
- ไลน์ : https://lin.ee/vmX0w4O
 ไอดี :  @ehd1733j

" ธรรมะ วัดป่า " เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม
  
 เผยแผ่ธรรมะ คำสอน การปฏิบัติธรรม 
ฝึกสมาธิ ฝึกภาวนา ฝึกกรรมฐาน 
ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และอริยสงฆ์สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นสู่พระนิพพาน 

รวมทั้งอานิสงส์บุญจาก การให้ทาน การรักษาศีล 
การเจริญภาวนา ที่ถูกต้องเพื่อความสุขความหลุดพ้น
จากกิเลส จากกองทุกข์ทั้งหลาย 
จากการได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จนพ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลาย 

ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความศรัทธา 
ที่ได้เข้ามารับฟังธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ 
จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติธรรมทุกท่านจงมี 
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญทั้งในทางโลก 
ทั้งในทางธรรม คิดหวังสิ่งใดที่ดีงามที่เป็นบุญกุศล 
ขอให้สำเร็จดังใจปราถนาทุกประการเทอญ
รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยง หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
YouTube Video VVVjYVRDMmlHcHNVQ0todS1zSVpzTkxRLlZYUTRtaGpSTkdn
รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยง หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
#ธรรมะวัดป่า

๐๐๐ ช่องทางการติดตาม ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐
 
 - แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://bit.ly/30QS5c6
- ไลน์ : https://lin.ee/vmX0w4O
 ไอดี :  @ehd1733j

" ธรรมะ วัดป่า " เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม
  
 เผยแผ่ธรรมะ คำสอน การปฏิบัติธรรม 
ฝึกสมาธิ ฝึกภาวนา ฝึกกรรมฐาน 
ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และอริยสงฆ์สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นสู่พระนิพพาน 

รวมทั้งอานิสงส์บุญจาก การให้ทาน การรักษาศีล 
การเจริญภาวนา ที่ถูกต้องเพื่อความสุขความหลุดพ้น
จากกิเลส จากกองทุกข์ทั้งหลาย 
จากการได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จนพ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลาย 

ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความศรัทธา 
ที่ได้เข้ามารับฟังธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ 
จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติธรรมทุกท่านจงมี 
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญทั้งในทางโลก 
ทั้งในทางธรรม คิดหวังสิ่งใดที่ดีงามที่เป็นบุญกุศล 
ขอให้สำเร็จดังใจปราถนาทุกประการเทอญ
ธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่น หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
YouTube Video VVVjYVRDMmlHcHNVQ0todS1zSVpzTkxRLlN5a3RCLUZHbkZB
ธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่น หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
#ธรรมะวัดป่า

๐๐๐ ช่องทางการติดตาม ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐
 
 - แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://bit.ly/30QS5c6
- ไลน์ : https://lin.ee/vmX0w4O
 ไอดี :  @ehd1733j

" ธรรมะ วัดป่า " เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม
  
 เผยแผ่ธรรมะ คำสอน การปฏิบัติธรรม 
ฝึกสมาธิ ฝึกภาวนา ฝึกกรรมฐาน 
ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และอริยสงฆ์สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นสู่พระนิพพาน 

รวมทั้งอานิสงส์บุญจาก การให้ทาน การรักษาศีล 
การเจริญภาวนา ที่ถูกต้องเพื่อความสุขความหลุดพ้น
จากกิเลส จากกองทุกข์ทั้งหลาย 
จากการได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จนพ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลาย 

ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความศรัทธา 
ที่ได้เข้ามารับฟังธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ 
จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติธรรมทุกท่านจงมี 
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญทั้งในทางโลก 
ทั้งในทางธรรม คิดหวังสิ่งใดที่ดีงามที่เป็นบุญกุศล 
ขอให้สำเร็จดังใจปราถนาทุกประการเทอญ
มีธรรมในหัวใจเต็มที่แล้ว สวยงาม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
YouTube Video VVVjYVRDMmlHcHNVQ0todS1zSVpzTkxRLjhjSGFHcHRtNTJj
มีธรรมในหัวใจเต็มที่แล้ว สวยงาม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
#ธรรมะวัดป่า

๐๐๐ ช่องทางการติดตาม ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐
 
 - แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://bit.ly/30QS5c6
- ไลน์ : https://lin.ee/vmX0w4O
 ไอดี :  @ehd1733j

" ธรรมะ วัดป่า " เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม
  
 เผยแผ่ธรรมะ คำสอน การปฏิบัติธรรม 
ฝึกสมาธิ ฝึกภาวนา ฝึกกรรมฐาน 
ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และอริยสงฆ์สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นสู่พระนิพพาน 

รวมทั้งอานิสงส์บุญจาก การให้ทาน การรักษาศีล 
การเจริญภาวนา ที่ถูกต้องเพื่อความสุขความหลุดพ้น
จากกิเลส จากกองทุกข์ทั้งหลาย 
จากการได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จนพ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลาย 

ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความศรัทธา 
ที่ได้เข้ามารับฟังธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ 
จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติธรรมทุกท่านจงมี 
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญทั้งในทางโลก 
ทั้งในทางธรรม คิดหวังสิ่งใดที่ดีงามที่เป็นบุญกุศล 
ขอให้สำเร็จดังใจปราถนาทุกประการเทอญ
ปฏิบัติเอง รู้เอง เห็นเอง หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
YouTube Video VVVjYVRDMmlHcHNVQ0todS1zSVpzTkxRLmNxOVB4c2V2aFp3
ปฏิบัติเอง รู้เอง เห็นเอง หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
#ธรรมะวัดป่า

๐๐๐ ช่องทางการติดตาม ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐
 
 - แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://bit.ly/30QS5c6
- ไลน์ : https://lin.ee/vmX0w4O
 ไอดี :  @ehd1733j

" ธรรมะ วัดป่า " เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม
  
 เผยแผ่ธรรมะ คำสอน การปฏิบัติธรรม 
ฝึกสมาธิ ฝึกภาวนา ฝึกกรรมฐาน 
ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
และอริยสงฆ์สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นสู่พระนิพพาน 

รวมทั้งอานิสงส์บุญจาก การให้ทาน การรักษาศีล 
การเจริญภาวนา ที่ถูกต้องเพื่อความสุขความหลุดพ้น
จากกิเลส จากกองทุกข์ทั้งหลาย 
จากการได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จนพ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลาย 

ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความศรัทธา 
ที่ได้เข้ามารับฟังธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์ 
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ 
จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติธรรมทุกท่านจงมี 
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญทั้งในทางโลก 
ทั้งในทางธรรม คิดหวังสิ่งใดที่ดีงามที่เป็นบุญกุศล 
ขอให้สำเร็จดังใจปราถนาทุกประการเทอญ
ชีวิตนี้ไม่เที่ยง !! เป็นอนิจจัง !! หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
YouTube Video VVVjYVRDMmlHcHNVQ0todS1zSVpzTkxRLkNLY1dDM2ZTQTFN
ชีวิตนี้ไม่เที่ยง !! เป็นอนิจจัง !! หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
unnamed