สถานีธรรมะเพื่อชีวิต Dhamma For Life Station

🕯️🕊️"การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง"🕊️🕯️

🔮มาร่วมกันสร้างโลกแห่งสันติสุขและสันติภาพ
ด้วยศีลธรรมกันเถอะ..🔮

🌬️เพื่อต้อนรับปรับปรุงธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้

🎋มุ่งสู่ยุคศีลธรรมผ่องอำไพ
ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

🕯️ที่จะสว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม.

✨ฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอ✨

🌬️แชร์ ชวน เชิญ...
ร่วมก้าว🏃..
ร่วมเดิน🚶...
ร่วมทางไปด้วยกัน🚉...
---------------------------
🔔ติดตาม Follow ได้ที่....

👉Facebook : https://bit.ly/3ypfm5W

👉Youtube : https://bit.ly/3fOciY6

👉 Line : https://bit.ly/3y1TZXY

👉 Tiktok : http://bit.ly/3wZtTnx

👉สมัครสมาชิกสนับสนุนทำสื่อธรรมะ
เพื่อเผยแผ่ไปในทุกช่องทาง ตลอด 24 ชม. (365 วัน)
: http://bit.ly/3a7eoly

🌻อนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ....
ขอบคุณมากๆครับ🙏🙏🙏

สถานีธรรมะเพื่อชีวิต Dhamma For Life Station
อนุโมทนาต้นฉบับเสียง วัดหนองป่าพง
สวดมนต์ทำวัตรเช้า(แปล) ฉบับ อุบาสกอุบาสิกา Praying for the morning observance (the worshiper)
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLng3S3Nmbm1WWXY4
สวดมนต์ทำวัตรเช้า(แปล) ฉบับ อุบาสกอุบาสิกา Praying for the morning observance (the worshiper)
บวชแต่เยาว์วัย
ห่างไกลคนพาล
คบบัณฑิตนักปราชญ์
เดินตามรอยบาทพระศาสดา
มุ่งหน้าศึกษาพระธรรม
น้อมนำมาสอนตน
หมั่นฝึกฝนแล้วเผยแผ่
ตอบแทนพระคุณแม่
โปรดเมตตาแด่ผองชน

ด.ช.ต้นกล้า (ลูกชายเสถียร ทำมือ)
#เพลงลูกชายของพ่อ
บวชให้พ่อแม่(Full Version) ทดแทนพระคุณ เดินตามรอยบาทพระศาสดา มุ่งหน้าสู่จุดหมายพระนิพพาน
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLmRhV0lJeVNJRGVN
บวชให้พ่อแม่(Full Version) ทดแทนพระคุณ เดินตามรอยบาทพระศาสดา มุ่งหน้าสู่จุดหมายพระนิพพาน
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
EP.17 กุสลาธัมมา อย่ารอให้พระมาสวดตอนตาย!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLjNubW85a1I5cTYw
EP.17 กุสลาธัมมา อย่ารอให้พระมาสวดตอนตาย!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
EP.16 หมดทุกข์...หมดที่ใจ!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLlY0bElnT2Zidl80
EP.16 หมดทุกข์...หมดที่ใจ!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
EP.15 วิธีเผาผลาญกิเลส ในหลักปัจจุบันธรรม #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLi1lT1o5SjFWeHU0
EP.15 วิธีเผาผลาญกิเลส ในหลักปัจจุบันธรรม #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
EP.14 ความอยาก...เป็นสิ่งก่อกวน!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLkxZV2FydFZCSUJr
EP.14 ความอยาก...เป็นสิ่งก่อกวน!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา : ปฐมบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หลังจากที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนา ทำให้เกิดปฐมสาวก จึงเป็นวันแรกที่เกิดมีพระสงฆ์ขึ้นในโลก และเป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัยครบ คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
_________________________________
🌟 อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจาก
การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร🌟
.
บทสวดธรรมจักรแต่ละตัวอักษรเป็นสมบัติ ซึ่งเขาเรียกว่า “อริยทรัพย์” คือ...ทรัพย์ที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้า แต่ละคำกลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่หลุดพ้นได้ยากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น...เราต้องสวดให้ได้  เพราะแต่ละคำเป็นทรัพย์ทั้งสิ้น 
.
การที่เราสวดบทธรรมจักรเหมือนเราดื่มกินถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะได้รสแห่งธรรมของพระองค์ ซึ่งต้องดื่มกินด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ แล้วจะเกิดปีติสุขท่วมท้นล้นใจ บุญใหญ่จะเกิดขึ้น และมหาสมบัติ คือ “อริยทรัพย์” จะเกิดขึ้น เป็นสุดยอดยิ่งกว่า มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ เรียกว่า “นิพพานสมบัติ”
ดังนั้น...อย่าปล่อยให้หลุดแม้สักคำ แม้ตัวอักษรเดียว เพราะกว่าจะได้คำหนึ่งต้องรอยาวนานถึง 20 อสงไขยเศษแสนมหากัป บวกไปอีก 2,500 กว่าปี แค่เห็นตัวอักษรก็เป็นบุญตา อ่านก็เป็นบุญใจ ถ้าท่องได้ก็เป็นบุญทั้งหมด ทั้งตัวและหัวใจ บุญจะท่วมท้นทุกขุมขนทุกส่วนของกายทั้งภายนอกและภายใน ทั้งกายหยาบ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม กายธรรม ปู๊นเลย
.
ใครสวดบทธรรมจักรได้ บุญจะท่วมใจ ลิ้น เหงือก ฟัน ปากชาติต่อไปจะสวย สะอาด มีกลิ่นศีลกลิ่นธรรม หอมหวนทวนลม ทั้งเนื้อทั้งตัวจะเป็นสมบัติ เรียกว่า “รูปสมบัติ” เทวดาเขาเห็นเพชรพลอยในโลกมนุษย์เขายังเฉยๆ แต่จะเล็งแลผู้ที่สวดธรรมจักรเพราะแต่ละคำสว่างยิ่งกว่าถ้อยเพชรถ้อยพลอย ม้อบ ๆ แม้บ ๆ เป็นคำที่มีคุณค่าและเป็นรัตนะอันเลิศ การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้น...บุญเกิดขึ้นมาก บุญไม่ใช่แค่คำพูด บอ-อุ-ญอ บุญนะ บุญเป็นสายเลย สายบุญเกิดขึ้นภายในตัว จะเห็นเป็นสายเลย เป็นใส เป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลาย ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ยิ่งมาสวดเยอะยิ่งได้บุญเยอะ และเหมือนสวดอยู่บนกองสมบัติจริงๆ เพราะเราประกอบเหตุในการสร้างบุญ ซึ่งบุญนี้จะส่งไปในเทวโลกและในเมืองมนุษย์ เป็นบ่อเกิดแห่งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ อย่างคำว่าให้นึกถึงบุญนั้นไม่ใช่แค่คำสวยหรู แต่เพียงแค่นึกถึงก็มาเลย บุญมาเป็นสายเลย
.
เพราะฉะนั้น...สวดไปก็ให้ทำใจสบายๆ ทุกจบมีความสำคัญ เดี๋ยวจะเห็นธรรมะอย่างง่ายๆ ซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ นะ สวดไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะรวย (ทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอก) 
ไม่ใช่ว่าใครจะมาสวดก็ได้นะ ต้องเฉพาะ “ผู้มีบุญ” ผู้มีบุญมีบารมีมากถึงจะมาสวดบทนี้ได้ ให้ลองคิดดูสิ คน 7,000 กว่าล้านคนทั่วโลก เกิดเป็นชาวพุทธแค่กระจุก แต่มีโอกาสได้มาสวดแค่กระจิ๊ดเดียวเท่านั้น ผู้ที่มาจึงเป็นผู้มีบุญมาก เป็นผู้ที่ได้กล่าวสาธยายธรรมบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในไม่กี่คนบนโลก ดังนั้น...ไปชักชวนกันมาสวดเยอะๆ นะ “สำคัญมาก!!!” 
 
🌟 เรียบเรียงจากทบทวนโอวาท🌟
.................................................................
🔔ติดตาม Follow ได้ที่....

👉Facebook : https://bit.ly/37txRL8

👉Youtube : https://bit.ly/3fOciY6

👉Line : https://bit.ly/3y1TZXY 

👉Tiktok : https://bit.ly/3wZtTnx

👉สมัครสมาชิกสนับสนุนทำสื่อธรรมะ เพื่อเผยแผ่ไปในทุกช่องทาง ตลอด 24 ชม. (365 วัน) : http://bit.ly/3a7eoly

🌻อนุโมทนาบุญ 
สาธุ สาธุ สาธุ....
ขอบคุณมากๆครับ🙏🙏🙏
_________________________________
เครดิต แหล่งที่มา
ภาพ,วีดีโอ: 
https://www.dmc.tv
https://gbnus.com
เสียง : คณะสงฆ์
โปรแกรม : Sony Vegas
-----------------------------------------------------
➤➤➤ คลิปแนะนำ (。→‿←。)

➽ (6.2แสนวิว) เปิดประตูรับทรัพย์สมบัติจักรพรรดิ I เปิดฟังสวด 10ชม. | ขจัดภัย ไล่โรค ล้างโศก | ปรับภพภูมิ 3 โลกธาตุ☟☟☟☟☟
https://youtu.be/m2oB3opia3E

➽ (1.3แสนวิว) นำนั่งสมาธิ : ทางด่วนพิเศษ เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกาย : หลวงพ่อธัมมชโย (1ชม.)☟☟☟
https://youtu.be/5qQ2xQZ1NuY

➽ (1.3แสนวิว) หลวงปู่สุวรรณคำ เตือนภัยพิบัติใหญ่ ....คนตายเป็นเบือ!!!☟☟☟
https://youtu.be/19YC9EpVZF0

➽ (7.8หมื่นวิว) อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ อภิญญาฤทธิ์พิชิตมาร I บุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ ของหลวงปู่สด วัดปากน้ำและพระของขวัญ☟☟☟
https://youtu.be/KmQXF4EUbO4

➽ (7.6หมื่นวิว) สัมมาอะระหัง " 12 " ชม. "สุขใจ ก้าวหน้า ร่ำรวย แข็งแรง หายป่วย สมปรารถนา"☟☟☟
https://youtu.be/TyCcC3kys68

➽ (7.5หมื่นวิว) นั่งสมาธิต่อเนื่อง 3 ชม. พร้อมอธิษฐานจิต และแผ่เมตตา : หลวงพ่อธัมมชโย☟☟☟
https://youtu.be/SZ4fexuFXfE

➽ (5.7หมื่นวิว) นำนั่งสมาธิ รวมใจ กลั่นใจ เชื่อมสายบุญกับพระนิพพาน และมหาปูชนียาจารย์ (หลวงพ่อธัมมชโย)☟☟☟
https://youtu.be/icQzF-d7HbQ

➽ (5หมื่นวิว) พระคาถามหาจักรพรรดิ [[มีคำอ่าน]] 12 ชม. (16 จบ) "รวมพุทธคุณครอบจักรวาลที่มีพลานุภาพมาก"☟☟☟
https://youtu.be/DXjnn_MLtek

➽ (4.1หมื่นวิว) นำนั่งสมาธิ หยุดเป็นตัวสำเร็จ 12 ชม. (ชุดบรรลุธรรม ค้ำจุนโลกา)☟☟☟
https://youtu.be/5wD42gsMwpw

➽➽➽รวมวีดีโอยอดนิยมทั้งหมดภายในช่องนี้....☟☟☟
https://www.youtube.com/channel/UCounwkRrPEyc5AH58ICGJKQ/videos?view=0&sort=p&shelf_id=0
-----------------------------------------------------
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญเจ้าของแหล่งที่มาต้นฉบับ...เสียง ภาพ วีดีโอ มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ.
Thank you very much and merit the owner of the original source ... audio, video.
This is not my own music/video. Distributed for peace only.

#สัมมาอะระหัง24 #สวดมนต์24 #ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร24
#สันติภาพโลก #สันติสุขภายใน #Meditation
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [[[10ชม.]]] I Dhammacakkappavattana Sutta I 转法轮经
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLkZxQ2xhUHIwb1pJ
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [[[10ชม.]]] I Dhammacakkappavattana Sutta I 转法轮经
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
EP.13 ร้อนตรงไหน...แก้ตรงนั้น!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLjFLNlBvTEF0MU5V
EP.13 ร้อนตรงไหน...แก้ตรงนั้น!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
EP.12 ความโง่..ความขี้เกียจ... ทำอะไรไม่ทันเขา!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLk02aUtRQVJsVUlr
EP.12 ความโง่..ความขี้เกียจ... ทำอะไรไม่ทันเขา!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
EP.11 อัตตาหิ อัตโน นาโถ (จิต)ตนแล...เป็นที่พึ่งแห่งตน #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLjZGSV9YLTlCckNZ
EP.11 อัตตาหิ อัตโน นาโถ (จิต)ตนแล...เป็นที่พึ่งแห่งตน #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา : ปฐมบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หลังจากที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนา ทำให้เกิดปฐมสาวก จึงเป็นวันแรกที่เกิดมีพระสงฆ์ขึ้นในโลก และเป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัยครบ คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
_________________________________
🌟 อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจาก
การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร🌟
.
บทสวดธรรมจักรแต่ละตัวอักษรเป็นสมบัติ ซึ่งเขาเรียกว่า “อริยทรัพย์” คือ...ทรัพย์ที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้า แต่ละคำกลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่หลุดพ้นได้ยากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น...เราต้องสวดให้ได้  เพราะแต่ละคำเป็นทรัพย์ทั้งสิ้น 
.
การที่เราสวดบทธรรมจักรเหมือนเราดื่มกินถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะได้รสแห่งธรรมของพระองค์ ซึ่งต้องดื่มกินด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ แล้วจะเกิดปีติสุขท่วมท้นล้นใจ บุญใหญ่จะเกิดขึ้น และมหาสมบัติ คือ “อริยทรัพย์” จะเกิดขึ้น เป็นสุดยอดยิ่งกว่า มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ เรียกว่า “นิพพานสมบัติ”
ดังนั้น...อย่าปล่อยให้หลุดแม้สักคำ แม้ตัวอักษรเดียว เพราะกว่าจะได้คำหนึ่งต้องรอยาวนานถึง 20 อสงไขยเศษแสนมหากัป บวกไปอีก 2,500 กว่าปี แค่เห็นตัวอักษรก็เป็นบุญตา อ่านก็เป็นบุญใจ ถ้าท่องได้ก็เป็นบุญทั้งหมด ทั้งตัวและหัวใจ บุญจะท่วมท้นทุกขุมขนทุกส่วนของกายทั้งภายนอกและภายใน ทั้งกายหยาบ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม กายธรรม ปู๊นเลย
.
ใครสวดบทธรรมจักรได้ บุญจะท่วมใจ ลิ้น เหงือก ฟัน ปากชาติต่อไปจะสวย สะอาด มีกลิ่นศีลกลิ่นธรรม หอมหวนทวนลม ทั้งเนื้อทั้งตัวจะเป็นสมบัติ เรียกว่า “รูปสมบัติ” เทวดาเขาเห็นเพชรพลอยในโลกมนุษย์เขายังเฉยๆ แต่จะเล็งแลผู้ที่สวดธรรมจักรเพราะแต่ละคำสว่างยิ่งกว่าถ้อยเพชรถ้อยพลอย ม้อบ ๆ แม้บ ๆ เป็นคำที่มีคุณค่าและเป็นรัตนะอันเลิศ การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้น...บุญเกิดขึ้นมาก บุญไม่ใช่แค่คำพูด บอ-อุ-ญอ บุญนะ บุญเป็นสายเลย สายบุญเกิดขึ้นภายในตัว จะเห็นเป็นสายเลย เป็นใส เป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลาย ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ยิ่งมาสวดเยอะยิ่งได้บุญเยอะ และเหมือนสวดอยู่บนกองสมบัติจริงๆ เพราะเราประกอบเหตุในการสร้างบุญ ซึ่งบุญนี้จะส่งไปในเทวโลกและในเมืองมนุษย์ เป็นบ่อเกิดแห่งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ อย่างคำว่าให้นึกถึงบุญนั้นไม่ใช่แค่คำสวยหรู แต่เพียงแค่นึกถึงก็มาเลย บุญมาเป็นสายเลย
.
เพราะฉะนั้น...สวดไปก็ให้ทำใจสบายๆ ทุกจบมีความสำคัญ เดี๋ยวจะเห็นธรรมะอย่างง่ายๆ ซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ นะ สวดไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะรวย (ทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอก) 
ไม่ใช่ว่าใครจะมาสวดก็ได้นะ ต้องเฉพาะ “ผู้มีบุญ” ผู้มีบุญมีบารมีมากถึงจะมาสวดบทนี้ได้ ให้ลองคิดดูสิ คน 7,000 กว่าล้านคนทั่วโลก เกิดเป็นชาวพุทธแค่กระจุก แต่มีโอกาสได้มาสวดแค่กระจิ๊ดเดียวเท่านั้น ผู้ที่มาจึงเป็นผู้มีบุญมาก เป็นผู้ที่ได้กล่าวสาธยายธรรมบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในไม่กี่คนบนโลก ดังนั้น...ไปชักชวนกันมาสวดเยอะๆ นะ “สำคัญมาก!!!” 
 
🌟 เรียบเรียงจากทบทวนโอวาท🌟
.................................................................
🔔ติดตาม Follow ได้ที่....

👉Facebook : https://bit.ly/37txRL8

👉Youtube : https://bit.ly/3fOciY6

👉Line : https://bit.ly/3y1TZXY 

👉Tiktok : https://bit.ly/3wZtTnx

👉สมัครสมาชิกสนับสนุนทำสื่อธรรมะ เพื่อเผยแผ่ไปในทุกช่องทาง ตลอด 24 ชม. (365 วัน) : http://bit.ly/3a7eoly

🌻อนุโมทนาบุญ 
สาธุ สาธุ สาธุ....
ขอบคุณมากๆครับ🙏🙏🙏
_________________________________
เครดิต แหล่งที่มา
ภาพ,วีดีโอ: 
https://www.dmc.tv
https://gbnus.com
เสียง : คณะสงฆ์
โปรแกรม : Sony Vegas
-----------------------------------------------------
➤➤➤ คลิปแนะนำ (。→‿←。)

➽ (5.8แสนวิว) เปิดประตูรับทรัพย์สมบัติจักรพรรดิ I เปิดฟังสวด 10ชม. | ขจัดภัย ไล่โรค ล้างโศก | ปรับภพภูมิ 3 โลกธาตุ☟☟☟☟☟
https://youtu.be/m2oB3opia3E

➽ (1.3แสนวิว) นำนั่งสมาธิ : ทางด่วนพิเศษ เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกาย : หลวงพ่อธัมมชโย (1ชม.)☟☟☟
https://youtu.be/5qQ2xQZ1NuY

➽ (1.3แสนวิว) หลวงปู่สุวรรณคำ เตือนภัยพิบัติใหญ่ ....คนตายเป็นเบือ!!!☟☟☟
https://youtu.be/19YC9EpVZF0

➽ (7.8หมื่นวิว) อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ อภิญญาฤทธิ์พิชิตมาร I บุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ ของหลวงปู่สด วัดปากน้ำและพระของขวัญ☟☟☟
https://youtu.be/KmQXF4EUbO4

➽ (7.6หมื่นวิว) สัมมาอะระหัง " 12 " ชม. "สุขใจ ก้าวหน้า ร่ำรวย แข็งแรง หายป่วย สมปรารถนา"☟☟☟
https://youtu.be/TyCcC3kys68

➽ (7.5หมื่นวิว) นั่งสมาธิต่อเนื่อง 3 ชม. พร้อมอธิษฐานจิต และแผ่เมตตา : หลวงพ่อธัมมชโย☟☟☟
https://youtu.be/SZ4fexuFXfE

➽ (5.7หมื่นวิว) นำนั่งสมาธิ รวมใจ กลั่นใจ เชื่อมสายบุญกับพระนิพพาน และมหาปูชนียาจารย์ (หลวงพ่อธัมมชโย)☟☟☟
https://youtu.be/icQzF-d7HbQ

➽ (5หมื่นวิว) พระคาถามหาจักรพรรดิ [[มีคำอ่าน]] 12 ชม. (16 จบ) "รวมพุทธคุณครอบจักรวาลที่มีพลานุภาพมาก"☟☟☟
https://youtu.be/DXjnn_MLtek

➽ (4.1หมื่นวิว) นำนั่งสมาธิ หยุดเป็นตัวสำเร็จ 12 ชม. (ชุดบรรลุธรรม ค้ำจุนโลกา)☟☟☟
https://youtu.be/5wD42gsMwpw

➽➽➽รวมวีดีโอยอดนิยมทั้งหมดภายในช่องนี้....☟☟☟
https://www.youtube.com/channel/UCounwkRrPEyc5AH58ICGJKQ/videos?view=0&sort=p&shelf_id=0
-----------------------------------------------------
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญเจ้าของแหล่งที่มาต้นฉบับ...เสียง ภาพ วีดีโอ มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ.
Thank you very much and merit the owner of the original source ... audio, video.
This is not my own music/video. Distributed for peace only.

#สัมมาอะระหัง24 #สวดมนต์24 #ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร24
#สันติภาพโลก #สันติสุขภายใน #Meditation
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [[[9 จบ]]] Dhammacakkappavattana Sutta 转法轮经 (2.3 ชม.)
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLmpYdHNBMnJlY3lv
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [[[9 จบ]]] Dhammacakkappavattana Sutta 转法轮经 (2.3 ชม.)
EP.9 การประพฤติปฏิบัติธรรม คือผู้ปราบปรามกิเลส #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
EP.9 การประพฤติปฏิบัติธรรม คือผู้ปราบปรามกิเลส #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLnF6NjUwS3JROGk0
EP.9 การประพฤติปฏิบัติธรรม คือผู้ปราบปรามกิเลส #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
EP.8 ธรรมะมีมาก...กิเลสก็มีอำนาจน้อย!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLjBFUVZKYjJOTmJn
EP.8 ธรรมะมีมาก...กิเลสก็มีอำนาจน้อย!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
EP.7 ที่นี่ไม่วุ่นวาย... ทุกข์ระงับเพราะธรรมโอสถ #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLjgzQWNwbXhZVE53
EP.7 ที่นี่ไม่วุ่นวาย... ทุกข์ระงับเพราะธรรมโอสถ #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
Ep. 5 บำเพ็ญแทบเป็นแทบตาย สลบไปไม่รู้กี่ครั้ง #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLkYyQUVoQWp4cTNN
Ep. 5 บำเพ็ญแทบเป็นแทบตาย สลบไปไม่รู้กี่ครั้ง #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
EP.4 ธรรมะเด่นที่ใจ ของนักภาวนา(ผู้ฝักใฝ่ในธรรม) #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLlZzRXI3Vjl2SWk0
EP.4 ธรรมะเด่นที่ใจ ของนักภาวนา(ผู้ฝักใฝ่ในธรรม) #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
ฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส
เกิดปัญญาคลายความสงสัย
รู้ในสิ่งที่ต้องรู้คือความจริงของชีวิต
หลักสัจธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์พบสุขนิรันดร์
Ep.3 ภาวนาอย่าปล่อยอย่าวาง เพราะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจตลอดเวลา!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
YouTube Video VVVvdW53a1JyUEV5YzVBSDU4SUNHSktRLkswVUVLQVlWMDk4
Ep.3 ภาวนาอย่าปล่อยอย่าวาง เพราะกิเลสเกิดขึ้นที่ใจตลอดเวลา!!! #หลวงตามหาบัว #ธรรมะนิดหนึ่ง
unnamed