ตอนที่ 5 – หารายได้เสริมทำที่บ้าน จากทักษะการถ่ายรูปพี่น้องท่านไหนที่มีทักษะดังต่อไปนี้ – ทักษะการถ่ายรูป เพื่อขายภาพออนไลน์ – ถ่ายรูปสินค้า – ถ่ายรูปอาหาร มาด.

งานออนไลน์ทําที่บ้าน , ตอนที่ 5 – หารายได้เสริมทำที่บ้าน จากทักษะการถ่ายรูป