ขายของออนไลน์ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง l taxtubeขายของออนไลน์ #เสียภาษีอะไรบ้าง ขายของออนไลน์ มีหน้าที่ยื่นภาษี… . 1. ภาษีเงินได้ (ภาษีกลางปี และภาษีปลายปี) . 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี) . ยกตัวอย่าง …

ขายของออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง l taxtube

unnamed