ช่างเชื่อมมือปืนรับจ้างรายได้ครึ่ง 100,000 ต่อเดือน[เถ้าแก่แนะแนวอาชีพEP.2]ช่างเชื่อมเป็นนับว่าเป็น อาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างสูง 50000 ถึง 100000 …

งานออนไลน์ทําที่บ้าน , ช่างเชื่อมมือปืนรับจ้างรายได้ครึ่ง 100,000 ต่อเดือน[เถ้าแก่แนะแนวอาชีพEP.2]