EP.1 เริ่มทำธุรกิจอย่างไร ขายของออนไลน์ จากเป็นหนี้สู่เงินล้านHow I started business|ENG CC|CEO Talkเริ่มต้นจากเป็นหนี้ครั้งแรกในชีวิตหาเงินยังไง? พ้อยท์จึงออกมาแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจวันแรก เล่าแบบหมดเปลือก! ธุรกิจแรกของพ้อยท์ …

ขายของออนไลน์ , EP.1 เริ่มทำธุรกิจอย่างไร ขายของออนไลน์ จากเป็นหนี้สู่เงินล้านHow I started business|ENG CC|CEO Talk

unnamed