ขั้นตอนการใช้งานระบบรับงานออนไลน์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.สำหรับการใช้งานครั้งต่อไปเมื่อ Login แล้ว สามารถสร้างคำขอบริการใหม่ได้ทันที ส่งงานแบบเร่งด่วน (Express) มีค่าบริก.

งานออนไลน์ , ขั้นตอนการใช้งานระบบรับงานออนไลน์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.

unnamed