แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

การแจกพระบรมสารีริกธาตุ


หัวข้อเริ่มต้น
(@khatha)
สมาชิก
เข้าร่วม: 1 ปี ที่ผ่านมา

โทณะ พราหมณ์ ได้รับมอบหมายให้แจกพระบรมสารีริกธาตุและพระอังคาร แก่ราชอาณาจักรต่างๆ ซึ่งส่งทูตมาขอรับส่วนแบ่ง